thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài từ ngày 01/01/2024 Về việc thực hiện các quy định liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Qua công tác theo dõi, quản lý tình hình sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên ...Đọc tiếp


DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH  DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH (tính đến ngày 30/7/2008) I.   Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải ...Đọc tiếp

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH  DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH  TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH (tính đến ngày 30.7.2008) I.  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) 1.     Ngân ...Đọc tiếp

ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP  KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH LẬP CÔNG TY   Theo qui định tại Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp, Điều 13 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì:           Tên doanh nghiệp phải viết được bằng các ...Đọc tiếp

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ BIỂU MẪU CHI TIẾT   Một số lưu ý chung khi đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp Hướng dẫn đăng ký và mã hóa ngành nghề kinh doanh Hướng dẫn cách đặt tên doanh nghiệp Danh mục ...Đọc tiếp