Quản lý hành nghề dịch vụ thuế  Quản lý hành nghề dịch vụ thuế Danh sách Đại lý thuế đăng ký hành nghề năm 2012 (23/08/2012)   Danh sách Đại lý thuế đăng ký hành nghề năm 2012   Danh sách đại ...Đọc tiếp

Địa chỉ liên hệ và số điện thoại các chi cục thuế Tại Thành Phố Hồ Chí Minh       Phòng Ban, Đơn vị Chức danh Điện thoại cơ quan     Fax ...Đọc tiếp

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân   Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân     Căn cứ Luật tổ chức ...Đọc tiếp

Hướng dẫn khai thuế theo thông tư 28/2012/TT-BTC  Hướng dẫn kê khai thuế Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng (04/08/2011)     Hướng dẫn khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân (03/08/2011)     Hướng dẫn ...Đọc tiếp

Trang:1 2 3