Tài khoản chic cụ thuế tại kho bacc5 nhà nước  1. Tài khoản nộp thuế STT Tên Cơ quan thuế Tài khoản thu Mở tại Kho bạc nhà nước (KBNN) ...Đọc tiếp

Lỗi truy cập trang Thuế điện tử (ETAX)   Lỗi truy cập trang Thuế điện tử (ETAX) Khi truy cập trang thuedientu.gdt.gov.vn bạn nhận được thông báo: Ứng dụng đã tìm thấy và thực hiện cập nhật một gói nâng cấp thành công. Quý khách vui ...Đọc tiếp

Tài khoản nộp thuế tại các kho bạc thuộc cục thuế và chi cục thuế tại TP HCM Tài khoản nộp thuế tại các kho bạc thuộc cục thuế và chi cục thuế tại Thành Phố Hồ Chí Minh.        Đọc tiếp

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN ...Đọc tiếp

Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012   Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2012   Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ ...Đọc tiếp

Hồ sơ khai thuế theo quý vừa được bổ sung theo Luật quản lý thuế sửa đổi 2012.  Hồ sơ khai thuế theo quý vừa được bổ sung theo Luật quản lý thuế sửa đổi 2012. Theo đó, hồ sơ này gồm:  - Tờ khai theo quý  - Bảng kê khai hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra (nếu có) - Bảng kê ...Đọc tiếp

Từ 1/7/2013: Thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế   Từ 1/7/2013: Thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế   Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trong phiên họp ...Đọc tiếp

Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế   Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế   Sáng 20/11/2012, với 100% các đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một ...Đọc tiếp

Hoàn thành triển khai dự án QLT-TNCN trong toàn ngành thuế   Hoàn thành triển khai dự án QLT-TNCN trong toàn ngành thuế   Tin từ Ban quản lý dự án ứng dụng quản lý thuế TNCN, đến nay tất cả 63 Cục Thuế và 672 Chi cục Thuế đã hoàn thành việc đưa ứng ...Đọc tiếp

Ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam”   Ban hành “Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam” Ngày 01/11/2012   Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày 01/11/2012 về việc ban hành “Tuyên ngôn ngành ...Đọc tiếp

Trang:1 2 3