Dịch vụ xin gia hạn visa, tạm trú cho người nước ngoài I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty ...Đọc tiếp

Bất động sản tồn kho làm nghẽn nguồn lực quốc gia   Bất động sản tồn kho làm nghẽn nguồn lực quốc gia   Hai nút thắt của nền kinh tế là nợ xấu và hàng tồn kho đang làm tắc nghẽn quá trình chu chuyển nguồn lực quốc gia. Cho ý kiến vào Báo ...Đọc tiếp

“Dự báo GDP cả năm tăng khoảng 5,2%”   “Dự báo GDP cả năm tăng khoảng 5,2%” ĐẶNG HƯƠNG   Ông Đỗ Thức: "Năm 2012 là năm sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Ước tính, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu ...Đọc tiếp

Giới thiệu chung về thủ tục đầu tư và hình thức đầu tư    GIỚI THIỆU HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ  CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Đầu tư trực tiếp Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà ...Đọc tiếp

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 08 tháng năm 2012     Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 08 năm 2012 ...Đọc tiếp