THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: TỪ 01/01/2024

 

BƯỚC 1: ĐĂNG TUYỂN DỤNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM [THỜI GIAN 20 NGÀY]

HS GỒM

+ ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

+ BẢN SAO Y CHỨNG THỰC GIẤY PHÉP KINH DOANH

+ VĂN BẢN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG [THỜI GIAN 20 NGÀY]

HS GỒM                           

+ VĂN BẢN GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

+ BẢN SAO Y CHỨNG THỰC GIẤY PHÉP KINH DOANH

+ VĂN BẢN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

BƯỚC 3: NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG [10 NGÀY]

+ ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

+ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CŨ

+ PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE

+ CHẤP THUẬN CHO PHÉP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

+ BẢN SAO Y CHỨNG THỰC GIẤY PHÉP KINH DOANH

+ VĂN BẢN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

+ 4 TẤM HÌNH 4X6

+ BẢN CHÍNH HỘ CHIẾU

Type the title here

Type the text here

Bài viết liên quan: