THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

TỪ 01/01/2024

BƯỚC 1: ĐĂNG TUYỂN DỤNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM [THỜI GIAN KHOẢNG 20 NGÀY]

HS GỒM

+ ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

+ BẢN SAO Y CHỨNG THỰC GIẤY PHÉP KINH DOANH

+ VĂN BẢN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG [THỜI GIAN KHOẢNG 20 NGÀY]

HS GỒM

+VĂN BẢN GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

+ BẢN SAO Y CHỨNG THỰC GIẤY PHÉP KINH DOANH

+ VĂN BẢN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

BƯỚC 3: NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG [10 NGÀY]

+ ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

+ VĂN BẰNG ĐẠI HỌC [DỊCH SAO Y CÔNG CHỨNG CÓ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ]

+ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CŨ

+XÁC NHẬN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI [DỊCH SAO Y CÔNG CHỨNG CÓ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ]

+ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

+ PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE

+ CHẤP THUẬN CHO PHÉP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

+ BẢN SAO Y CHỨNG THỰC GIẤY PHÉP KINH DOANH

+ VĂN BẢN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

+ 4 TẤM HÌNH 4X6

+ BẢN CHÍNH HỘ CHIẾU

+ 01 BẢN SAO Y CÔNG CHỨNG HỘ CHIẾU FULL PASSPORT

 

Bài viết liên quan: