Danh Bạ Cơ Quan Thuế Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

 

                                             TỔNG  CỤC THUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
                                    CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 
 
   
 
 
       
  DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC THUẾ TP.HCM  
  63 Vũ Tông Phan - Phường An Phú - Quận 2  
    Điện thoại tổng đài: 37702288   Lễ tân: 6000    
             
  PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ CHỨC DANH Số ĐT
NBỘ
ĐIỆN
THOẠI
ĐTDD FAX
A Ban Lãnh đạo Cục          
1 Lê Duy Minh Cục Trưởng 3333 37446767    
2 Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó Cục Trưởng 6969 37438877    
4 Nguyễn Nam Bình Phó Cục Trưởng 3388 37423939    
B Các Phòng - Ban          
1 Phòng Tổ chức Cán bộ          
  Nguyễn Đức Thanh Trưởng Phòng 6600 37449393    
  Huỳnh Thị Mỹ Lâm Phó Trưởng Phòng 6601      
  Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Trưởng Phòng 6602      
  Cao Thị Huyền Phó Trưởng Phòng 6603      
2 Văn Phòng          
  Quách Thị Thu Hằng Q.Chánh văn phòng 6010      
  Nguyễn Bá Thịnh Phó Chánh Văn phòng 6012      
  Nguyễn Thị Huyền Trân Phó Chánh Văn phòng 6011 37407373    
  Nguyễn Khánh Bộ phẩn tổng hợp 6019      
  Phan Nguyễn Tiến Sĩ Bộ phẩn tổng hợp 6018      
  Bộ phận tổng hợp   6015      
  Bộ phận Văn Thư   6013
6014
    37437733
37437743
  Bộ phận trích sao LPTB   6016      
  Bộ phận Lưu trữ   6017      
3 Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ        
  Phan Thị Minh Châu Trưởng Phòng   37437744    
  Huỳnh Liên Phó Trưởng Phòng 6709      
  Lê Thị Phượng Phó Trưởng Phòng 6702      
    Phó Trưởng Phòng 6703      
  Nguyễn Thị Kim Hạnh Phó Trưởng Phòng 6704      
  Nguyễn Thị Bình Nguyên Thủ quỹ 6705      
  Bộ phận Tài vụ   6700
6709
6710
6711
     
  Bộ phận XDCB   6706      
  Đội xe   6708      
  Bảo vệ    6701 37415151    
4 Phòng Nghiệp vụ  - Dự tóan - Pháp chế        
  Nguyễn Xuân Thắng Trưởng Phòng 6831      
  Lê Quốc Tuấn Phó Trưởng Phòng 6830      
  Nguyễn Hữu Thành Phó Trưởng Phòng 8711      
5 Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT        
  Phạm Trí Dũng Trưởng Phòng 6206      
  Trần Minh Quốc Phó Trưởng Phòng 6210      
  Võ Tiến Dũng Phó Trưởng Phòng 6207      
  Hà Thái Hạnh Phó Trưởng Phòng 6215      
  Hỗ trợ NNT   6200
6201
6203
     
6 Phòng Kê Khai - Kế toán thuế        
  Phạm Minh Tuấn Trưởng Phòng 6030      
  Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Phó Trưởng Phòng 6031      
  Tống Minh Lê Phép Phó Trưởng Phòng 6033      
  Lê Hữu Thanh Phó Trưởng Phòng 6034      
  Tổ Tổng hợp   6035      
  Tổ Đăng ký thuế   6036      
  Tổ Quản lý khai thuế   6037      
  Tổ Kế Toán NNT    6038      
  Tổ Kế Toán thu nộp NSNN    6039      
  Tổ Hoàn thuế  (Lầu 3)   6040      
  Bộ phận trực một cửa   6041      
7 Phòng Quản lý các Khoản thu từ đất        
  Võ Thanh Thủy  Trưởng Phòng 6800      
  Trần Hoài Văn Phó Trưởng Phòng 6801      
  Nguyễn Cao Mỹ Phó Trưởng Phòng 6802      
  Phùng Tấn Đảm Phó Trưởng Phòng 6803      
8 Phòng Quản lý Nợ -Cưỡng Chế Nợ        
    Trưởng Phòng 6431      
  Nguyễn Ngọc Minh Huy Phó Trưởng Phòng 6430      
  Quách Thị Thắm Phó Trưởng Phòng 6432      
  Nguyễn Hữu Thắng Phó Trưởng Phòng 6433      
  Nguyễn Duy Khiêm Phó Trưởng Phòng        
  Phòng làm việc 4.1   6434 6435 6436 6437 6438 8006 8717      
  Phòng làm việc số 4   8719      
9 Phòng Kiểm tra Nội bộ          
  Nguyễn Xuân Thành Trưởng Phòng 8300 37437676    
  Bùi Anh Tuấn Phó Trưởng Phòng 8710      
  Huỳnh Thị Anh Đào Phó Trưởng Phòng 8308      
  Huỳnh Văn Thích Phó Trưởng Phòng 8307      
  Bộ phận khai thác thông tin phản ánh 8304 37437676    
  Đường dây nóng          
10 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1          
  Thái Minh Giao Trưởng Phòng 8400      
  Bùi Quang Trọng Phó Trưởng Phòng 8401      
  Phạm Công Lý Phó Trưởng Phòng 8402      
    Phó Trưởng Phòng 8403      
11 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 2        
  Trần Thị Tuyết Hoa Trưởng Phòng 6400      
  Lê Dương Phó Trưởng Phòng 6401      
  Trần Văn Tứ Phó Trưởng Phòng 6402      
  Nguyễn Thúy Hằng Phó Trưởng Phòng 6403      
12 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 3          
  Nguyễn Thanh Quang Trưởng Phòng 8600      
  Lý Thị Thu Thảo Phó Trưởng Phòng 8601      
  Nguyễn Anh Kiệt Phó Trưởng Phòng 8603      
13 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 4        
  Trương Thị Tuyết Trưởng Phòng 8000      
  Nguyễn Hữu Tuyền Phó Trưởng Phòng 8001      
  Lê Trường Giang Phó Trưởng Phòng 8002      
  Nguyễn Xuân Hải Phó Trưởng Phòng 8003      
14 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 5   8504
8505
8506
     
  Cao Văn Tỵ Trưởng Phòng 8500      
  Nguyễn Thanh Tùng Phó Trưởng Phòng 8502      
  Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng Phòng 8503      
  Nguyễn Thanh Long Phó Trưởng Phòng 8716      
15 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 6 8714      
  Nguyễn Thới Ánh Trưởng Phòng 8715      
  Nguyễn Gia Lâm Phó Trưởng Phòng 8989      
16 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 7   6934
6935
     
  Lê Thanh Trường Phó Trưởng Phòng 6930      
  Phan Hồng Phó Trưởng Phòng 6931      
  Thân Thiết Sơn Phó Trưởng Phòng 6932      
  Trần Thị Thọ Phó Trưởng Phòng 6933      
17 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 8          
  Nguyễn Thị Hương Trưởng Phòng 8136      
  Đỗ Đức Vinh Phó Trưởng Phòng 8131      
  Đặng Thị Ân Phó Trưởng Phòng 8133      
  Nguyễn Hữu Đức Phó Trưởng Phòng 8132      
18 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 9          
    Trưởng Phòng 8200      
  Đặng Thị Huỳnh Yến Phó Trưởng Phòng 8202      
  Nguyễn Văn Hồng Phó Trưởng Phòng 8201      
  Lê Tư Phó Trưởng Phòng 8203      
19 Phòng Thanh tra Kiểm tra số 10          
  Lê Ngọc Tuấn Trưởng Phòng 8100      
  Trần Quốc Tuấn Phó Trưởng Phòng 8101      
  Đỗ Quốc Tuấn Phó Trưởng Phòng 8103      
20 Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và Thu khác          
    Trưởng Phòng 6230      
  Bùi Nam Trung Phó Trưởng Phòng 8778      
  Cao Thị Thanh Hà Phó Trưởng Phòng 6232      
  Nguyễn Thị Thu Phương Phó Trưởng Phòng 6233      
  Bộ phận trực tiếp khách   6236      
21 Phòng Công nghệ Thông tin          
  Nguyễn Hoa Bắc Trưởng Phòng 6301      
  Dương Huỳnh Minh Nhựt Phó Trưởng Phòng 6302      
  Trần Tín Nhiệm Phó Trưởng Phòng 6305      
  Bộ phận hỗ trợ NNT qua điện thọai   6303
6304
     
  Bộ phận hệ thống, thiết bị   6306      
  Bộ phận Kế hoạch tổng hợp   6307      
  Bộ phận hỗ trợ ứng dụng   6308      
22 Trung tâm tích hợp Dữ liệu Người nộp thuế        
    Giám Đốc 6900      
    Phó Giám đốc 6901      
    Phó Giám đốc 6902      
  Đội Thu thập thông tin   6903      
  Đội QT&TH dữ liệu   6904      
  Đội Tổng hợp        
C Chi Cục Thuế quận huyện
1 Chi cục thuế Quận 1
8 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao - Quận 1
                  Điện thoại tổng đài: (028).39.106.241             
  Phan Văn Dũng Chi Cục Trưởng   39106225    
  Vũ Quốc Kỳ Phó Chi cục trưởng   39106214    
  Đặng Thị Minh Xuân Phó Chi cục trưởng   39106217    
  Đào Mộng Long Phó Chi cục trưởng   39106215    
  Lâm Tiến Hiếu Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác 8003      
  Võ Tấn Lộc Đội trưởng Đội NVDT & QLT TNCN 8604      
  Nguyễn Thị Bích Thủy Đội trưởng Đội HC-NS-TV 8704 39106212    
  Nguyễn Thị Thanh Xuân Đội trưởng Đội Tuyên truyền -
Hỗ trợ NTT
  39106211    
  Dương Thị Công Minh Phụ trách điều hành Đội QLAC 8102      
  Nguyễn Anh Dũng Đội trưởng Đội KK-KTT 8101      
  Mạch Như Quỳnh Đội trưởng Đội QLN-CCN 8804      
  Nguyễn Thị Hồng Vân Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   39106210    
  Thân Thiết Lâm Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1 8504      
  Nguyễn Thanh Lâm Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2 8702      
  Trần Thanh Hoàng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3 8503      
  Vương Thị Mai Hương Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4 8304      
  Ngô Xuân Tuấn Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 5 8602      
  Vũ Thị Ánh Hồng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 6 8303      
  Nguyễn Mạnh Cường Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 7 8803      
  Nguyễn Phương Nam Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 8 8703      
  Trần Thị Thơm Đội trưởng Đội thuế Phường Bến Nghé 8906      
  Phạm Hoàng Lâm Đội trưởng Đội thuế Phường Bến Thành 81005      
  Nguyễn Tấn Phúc Đội trưởng Đội thuế Phường ĐaKao 8902      
  Mai Phạm Thị Chi Không Đội trưởng Đội thuế Phường Tân Định 8904      
  Phạm Bá Khang Đội trưởng Đội thuế Phường Nguyễn Cư Trinh - Cầu Kho 8905      
  Nguyễn Văn Dũng Đội trưởng Đội thuế Phường Phạm Ngũ Lão - Cô Giang 8903      
  Nguyễn Thị Kim Phượng Đội trưởng Đội thuế Phường Nguyễn Thái Bình - Cầu Ông Lãnh 81006      
2 Chi Cục thuế Quận 2
Số 1398 Đường Đồng Văn Cống - Khu Hành chính - phường Thạnh Mỹ Lợi - Q2
  Nguyễn Duy Thành Chi Cục Trưởng   37423432    
  Trương Ngọc Hiệp Phó Chi Cục trưởng   37423448    
  Nguyễn Thị Thanh Hoa Phó Chi Cục trưởng   37423436    
  Hồ Văn Báo Phó Chi Cục trưởng   37423439    
  Lê Thị Cúc Đội trưởng Đội HC-NS-TVAC
Bộ phận Ấn chỉ
  37423446
37423443
  37423440
  Nguyễn Thị Thu Hiền Đội trưởng Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán   37423438    
  Võ Ngọc Lam Đội trưởng Đội Kê Khai -KTT & Tin học   37423442
37423435
   
  Liêu Sĩ Đăng Quang Đội trưởng Đội Kiểm tra nội bộ   37423437    
  Đào Thị Thu Hương Đội trưởng Đội Tuyên truyền -
Hỗ trợ NTT
Bộ phận Ấn Chỉ
  37423431

37423443
   
  Trần Kim Chi Phó Đội trưởng Đội Quản lý thuế TNCN   37425211    
  Nguyễn Thị Hồng Lan Đội trưởng Đội thuế Liên phường   37423488    
  Nguyễn Phi Khanh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   37423485    
  Trương Ngọc Hải Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   37423441    
  Võ Thành Nam Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   37425150    
  Phan Thị Kim Dung Đội trưởng Đội thu LPTB và thu khác   37423487
37423433
   
  Hoàng Trọng Tuấn Đội trưởng Đội Quản lý nợ và cưỡng chế  nợ thuế   37423483    
3 Chi cục thuế Quận 3
Địa chỉ:152-154 Võ Văn Tần - Phường 6-Quận 3
Điện thoại trực 24/24: 22137206      Fax: 39349636 
  Phạm Lê Khương Chi cục trưởng 114      
  Nguyễn Đức Ơn Phó Chi Cục trưởng 115 39 349 394    
  Doãn Thu Thủy Phó Chi Cục trưởng 116 39 394 400    
  Nguyễn Thanh Hiền Phó Chi Cục trưởng 117 39 349 399    
  Trương Mạnh Dũng Đội Tuyên truyền hỗ trợ 118 39 349 391    
      119      
  Nguyễn Thị Diệu Hòa Bộ phận Ấn Chỉ 101 39 349 392    
  Nguyễn Thị Hoàng Anh Đội Trước bạ và thu khác 123 39 349 397    
  Huỳnh Văn Việt Đội kê khai-kế toán thuế 104 39 349 396   39349398
    Đội kê khai-ktoán thuế (phường) 106      
    Bộ phận hoàn thuế 138      
  Nguyễn Ngọc Hải Đội TH-NV-Dự toán - pháp chế 120 39 394 390    
      122      
  Nguyễn Thanh Sơn Đội QLN & CCN thuế 105      
  Hoàng Thị Hương Đội kiểm tra thuế số 1 108     39 349 003
  Nguyễn Minh Hoàng Đội kiểm tra thuế số 2 109    
  Trần Thị Ngọc Hạnh Đội kiểm tra thuế số 3 110    
  Trần Thanh Tuấn Đội kiểm tra thuế số 4 111      
  Đặng Hùng Cường Đội kiểm tra thuế số 5 112      
  Dương Đăng Thành Đội kiểm tra nội bộ 107      
  Đặng Thị Nga Đội quản lý thuế phường số 1 128      
  Nhữ Thị Cẩm Bình Đội quản lý thuế phường số 2 129      
    Đội HC- nhân sự- tài vụ 132      
    Bộ phận văn thư 121 39 349 395    
    Tổ bảo vệ 125 38 249 636    
4 Chi cục thuế Quận 4
37/13 Đoàn Như Hài - Phường 12-Quận 4
  Nguyễn Ngọc Minh Chi cục Trưởng 128 39349199    
  Đồng Văn Nghĩa Phó Chi cục trưởng 118 39349198    
  Lê Thanh Hải Phó Chi cục Trưởng  148 39349196    
  Nguyễn Đức Hòa Phó Chi cục Trưởng  138 39349197    
  Nguyễn Khoa Thủy Tiên Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 141 39349200   39349237
  Lê Phương Hải Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 152 39349202   39349238
  Nguyễn Hữu Đức Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác 103 39349191    
  Nguyễn Thị Kim Phượng Đội trưởng Đội TH-NV-DT-TT-HT & QLT TNCN 143 39349191    
  Võ Thị Ngọc Thủy Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV 151 39349191   39349236
  Phạm Huỳnh Thụy Giao Đội trưởng Đội KK-KTT& TH 131 39349195   39349235
  Đinh Văn Lợi Đội trưởng Đội QLN-CCN 111 39349191    
  Hoàng Đức Hồ Đội trưởng Đội thuế Liên Phường chợ 121 39349191    
  Nguyễn Văn Vân Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ 153 39349191    
  Trần Thị Kim Hường Đội trưởng Đội Quản lý Ấn chỉ 112 39433523    
  Bộ phận Văn thư   142 39349191    
  Nguyễn Văn Lục Tổ Bảo vệ   39433522    
  Tổng đài chính     39349191    
  Tổng đài phụ     39349201    
5 Chi cục thuế Quận 5
105-107 Phùng Hưng - Phường 13 - Quận 5
  Nguyễn Sơn Chi Cục Trưởng 240 38590170    
  Lê Phú Tuyến Phó Chi Cục trưởng 235 38590169    
  Cao Thanh Hải Phó Chi Cục trưởng 225 38590160    
  Nguyễn Minh Việt Phó Chi Cục trưởng 230 38590161    
    ĐT đường dây nóng        
  Số tổng đài 38590166 - 38590196        
    Bảo vệ  263-264 38590164    
  Lê Tân Thành Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ 204 38590157    
  Đoàn Thị Phượng Quyên Đội trưởng Đội KK-KTT 223 38590159    
  Đội trưởng Đội Tin học    
  Nguyễn Thị Oanh Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ 238 38590162    
  Nguyễn Thị Việt Hạnh Phó Đội trưởng Đội Quản lý ấn chỉ 202      
  Trần Quốc Tuấn Đội trưởng Đội Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế 233      
  Tăng Gia Miêu Phó Đội trưởng Đội LPTB - Thu Khác 249      
  Nguyễn Thị Hường Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán & TNCN 304      
  Lưu Thị Hải Đội trưởng Đội HC-NS-TV 207 38590158    
  Hoàng Thị Thanh Tâm Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 251      
  Lưu Hoàng Thái Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 228      
  Đặng Trần Ngọc Dũng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3 237      
  Nguyễn Phước Quý Đội trưởng Đội thuế LP 1,2,4,8, An Đông 211      
  Bùi Hữu Phước Đội trưởng Đội thuế LP 3,9,10, Đồng Khánh 214      
  Phạm Trung Kiên Đội trưởng Đội thuế LP 6,12,13,15 422      
  Nguyễn Đăng Nguyên Đội trưởng Đội thuế LP 5,7,11,14 218      
6 Chi Cục thuế Quận 6
683 Hồng Bàng - Phường 6-Quận 6
  Hồ Anh Lâm Chi Cục Trưởng   39691709    
  Dương Anh Minh Phó Chi Cục trưởng   39695488    
  Trần Minh Đức Phó Chi Cục trưởng   39609458    
  Cao Thị Phương Thảo Phó Chi Cục trưởng   39609459    
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Đội trưởng Đội HC-NS-TV-AC   39697715    
  Trần Thị Minh Thư Đội trưởng Đội TH NVDT TTHT & QLT TNCN   39697716    
  Lý Thị Linh Phó Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   39694369    
  Huỳnh Anh Hùng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1   39697970    
  Nguyễn Ngọc Thùy Dương Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2   39609813    
  Trần Thiện Vĩ Nhân Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3   39609812    
  Lâm Hoàng Vũ Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   39609811    
  Nguyễn Viết Dũng Đội trưởng Đội QLN - CCN   39695487    
  Hà Trần Tuấn Đội trưởng Đội Trước bạ & thu khác   39693072    
  Vương Linh Đội trưởng Đội thuế Liên phường số 1   39609815    
  Nguyễn Hoàng Thọ Đội trưởng Đội thuế Liên phường số 2   39694370    
  Nguyễn Thị Ngọc An Đội trưởng Đội thuế Liên phường số 3   39697968    
  Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Đội trưởng Đội thuế Chợ Bình Tây   39521804    
7  Chi cục thuế Khu vực Quận 7 - Huyện Nhà Bè
350 Huỳnh Tấn Phát - P.Bình Thuận - Quận 7
  Nguyễn Văn Thiện Chi Cục Trưởng   38728759    
  Nguyễn Thị Ngọc Trang Phó Chi Cục trưởng   22131550    
  Đỗ Thanh Tân Phó Chi Cục trưởng   66790604    
  Trần Thanh Dân Phó Chi Cục Trưởng   37770575    
  Phạm Thị Thanh Phượng Phó Chi Cục Trưởng   38722116    
  Trần Việt Hùng Phó Chi Cục trưởng   933217292    
  Nguyễn Thành Lợi Đội trưởng Đội Trước bạ - Thu khác và QLT TNCN 106 38 720 242    
  Huỳnh Thị Mai Khanh Đội trưởng Đội HC-NS-TV-QT-AC 116 38 720 460    
  Nguyễn Anh Dũng Đội trưởng Đội Kiểm tra nội bộ 113 38 728 757    
  Cao Thị Nam Đội trưởng Đội TTHT NNT 101
102
38 722 115    
  Đào Văn Nam Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 108 38 725 156    
  Văng Tiến Dũng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 109 38 722 117    
  Nguyễn Xuân Trang Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3 110 38 722 117    
  Trần Thị Bích Ngọc Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4   37 770 611    
  Đoàn Thị Từ Vi Tử Đội trưởng Đội KK-KKT&TH 103 38 722 115    
  Trương Trung Dũng Đội trưởng Đội QLN&CCN 114 38 720 242    
  Nguyễn Văn Sang Đội trưởng Đội TH-NV-DT-PC 115 38 722 115    
  Phan Ngọc Thanh Đội Quản lý thuế liên phường, xã, thị trấn số 1 111 37 720 473    
  Lê Tiến Đức Đội Quản lý thuế liên phường, xã, thị trấn số 2 112 37 720 473    
  Ngô Thị Thu Thuỷ Đội Quản lý thuế liên phường, xã, thị trấn số 3   37 827 921    
8 Chi cục thuế Quận 8
1079 Phạm Thế Hiển - P5-Q8
ĐT: 38506081-38520412-38501032-38504791
  Bùi Quang Trung Chi Cục Trưởng   38523862    
  Đào Thị Tuyết Hồng Phó Chi Cục Trưởng   38512278    
  Thái Thanh Hà Phó Chi Cục Trưởng   39816460    
  Nguyễn Thị Mỹ Tuyến Phó Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV-AC 104
114
115
    38501032
  Nguyễn Văn Dũng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1 106      
  Nguyễn Thị Phương Ngọc Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2 107      
  Phan Thái Thức Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3 108      
  Nguyễn Thị Phương Oanh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4 109      
  Nguyễn Thanh Phương Đội trưởng Đội Liên phường 1,2,3,4,5,6,8 110      
  Nguyễn Văn Cam Đội trưởng Đội Liên phường 7, Chợ Bình Điền 112      
  CTTN Lê Vân Kiều Đội trưởng Đội Liên phường 9,10,11,12,13,14,15,16 111      
  Trần Huỳnh Anh  Phó Đội trưởng Đội KK-KTT&TH  102      
  Phan Thành Nhiều Phó Đội trưởng Đội TH NV - Dự toán  113      
  Nguyễn Ý Hoàng Hân Đội trưởng Đội Thu T Bạ & T khác 103      
  Quang Thị Hồng Đội trưởng Đội TTHT và TNCN 101      
  Nguyễn Lê Diễm Thúy Đội trưởng Đội QLN-CCN  105      
9  Chi Cục thuế Quận 9
25 B Lê Văn Việt - P.Hiệp Phú - Quận 9
  Lê Thanh Hùng Chi Cục Trưởng   38973350    
  Nguyễn Anh Đào Phó Chi Cục Trưởng   38973352    
  Trần Ngọc Linh Phó Chi Cục Trưởng   37309446    
  Trương Nguyễn Thuận Minh Phó Chi Cục Trưởng   38973351    
  Phạm Đăng Vinh Phó Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   38973354    
  Trịnh Thị Bích Hạnh Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV-AC   38973353   37305607
  Lê Thị Thanh Nhàn Công chức Đội Tuyên truyền hỗ trợ   37308337    
  Lê Xuân Phương Đội trưởng Đội Nghiệp vụ - Dự toán   37361090    
  Trần Khải Thế Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   37360881    
  Phạm Vũ Thúy Hằng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   37305609    
  Lê Thị Thanh Thanh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   37305661    
  Lâm Thị Thanh Hồng Đội trưởng Đội thuế Trước bạ-Thu khác   37305611    
  Trần Ngọc Bích Anh Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   37361091    
  Trương Thị Như Thảo Phó Đội trưởng Đội thuế Liên Phường   37305610    
  Nguyễn Thị Ngọc Hà Đội trưởng Đội QLN-CCN   37305608    
10  Chi cục thuế Quận 10
3/1 Thành Thái - Phường 14 - Quận 10
  Nguyễn Thanh Hải Chi Cục Trưởng   38637658    
  Phạm Hoàng Khanh Phó Chi Cục Trưởng   36100223    
  Phan Hồng Diệp Phó Chi Cục Trưởng   38641214    
  Vũ Thị Hải Yến Phó Chi Cục Trưởng   38685175    
  Hồ Bạch Yến Đội trưởng Đội HC-NS-TV-AC   38687528    
    VP Đảng ủy   38687528    
  Nguyễn Huy Hùng Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Dự toán-TNCN   38669894    
  Trần Ngọc Quí Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ   38662801    
  Lương Trọng Hiếu Phó Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   35015458    
  Phan Thị Thúy Hằng Phó Đội trưởng Đội QLN-CCN   38669895    
  Triệu Chí Hùng Đội trưởng Đội KTNB   38662179   38662179
  Ngô Văn Tuấn Đội trưởng Đội trước bạ & Thu Khác   38687714    
  Nguyễn Thị Kim Ngọc Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1   38687713    
  Lê Gia Tiến Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2   38644764    
  Nguyễn Ngọc Linh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3   35015448   38687527
  Vũ Thị Tuyết Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4   38641161    
  Nguyễn Văn Thắng Đội trưởng Đội thuế Liên phường 1,2,3,4,9,10,11   35015451    
    Bộ phận cho thuê nhà    35015451    
  Lê Tân Toàn Đội trưởng Đội thuế Liên phường 5,6,7,8, Chợ Nguyễn Tri Phương   35015452    
    Bộ phận cho thuê nhà    35015452    
  Nguyễn Hữu Lợi Phó Đội trưởng Đội thuế Liên  phường 12,13, 14,15, Chợ Hòa Hưng   35015457    
    Bộ phận cho thuê nhà    36020892    
11 Chi Cục Thuế Quận 11
274 Bình Thới - Phường 10 - Quận 11
    Chi Cục Trưởng   39637438    
  Phan Thị Thương Huyền Phó Chi Cục trưởng   39630591    
  Hoàng Việt Cường Phó Chi Cục trưởng   39630824    
  Nguyễn Thị Điều Phó Chi Cục trưởng   39630587    
  Lại Ngọc Phượng Liên Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV-AC   39630585 39630827   39635385
  Nguyễn Phước Lộc Đội trưởng Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Tuyên truyền - Hỗ trợ và Quản lý thuế thu nhập cá nhân    39630825 39630584
39630588
39635386 39637021 
   
  Mai Nguyễn Công Minh Đội trưởng Đội KK-KTTvà TH   39630590 39631052    
  Trần Thị Thu Trang Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   39630828 39636866    
  Bùi Ngọc Xuân Ly Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   39636384 39636592   39636867
  Nguyễn Thành Khu Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   39630822 39635384 39636591   39637439
  Trần Hồng Nhựt Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4   39630586
39636798
  39637440
  Lê Văn Duyên Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   39630826   39630589
  Huỳnh Hữu Đức Đội trưởng Đội QLN-CCN   39630820    
  Đặng Mỹ Hằng Phó Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác   39631051    
  Trần Thị Hương Liên Phó Đội trưởng Đội thuế liên phường số 1 (gồm 1, 3, 5, 10, 14, 15 và chợ Bình Thới)   39630823    
  Trần Thị Dao Chi Phó Đội trưởng Đội thuế liên phường số 2 (gồm 2, 8, 9, 11, 16, chợ Lãnh Binh Thăng và chợ Chim Xanh)   39630821    
  Chu Tất Đạt Phó Đội trưởng Đội thuế liên phường số 3 (gồm 4, 6, 7, 12, 13, chợ Thiếc và chợ Phú Thọ)   39630819    
12 Chi cục thuế Quận 12
282A - Nguyễn Ảnh Thủ - KP 2 - Phường Hiệp Thành - Quận 12
  Mai Văn Quang Chi Cục Trưởng   38916818    
  Huỳnh Văn Trung Phó Chi Cục trưởng   38916817    
  Nguyễn Thị Trung Thu Phó Chi Cục trưởng   37171828    
  Hoàng Thanh Nhất Phó Chi Cục trưởng   38916816    
  Võ Thị Thanh Dung Đội trưởng Đội HC-NS-TV   38917478   37155734
  Nguyễn Huỳnh Ánh Đào Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1   38917477    
  Lâm Thị Kiều Oanh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2   38916813    
  Đỗ Minh Kim Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3   37178959    
  Đặng Thị Phượng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4   38916820    
  Nguyễn Thị Diễm Trang Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   37153146    
  Nguyễn Văn Đào Đội trưởng Đội QLN-CCN   38916814    
  Nguyễn Văn Sang Đội trưởng Đội KK-KTT & TH   38917432
38916815
   
  Trương Khánh Cường Đội trưởng Đội Quản lý ấn chỉ   38916819    
  Nguyễn Thanh Sơn Đội trưởng Đội thu LPTB & thu khác   37155735    
  A Văn Toan Đội trưởng Đội Nghiệp vụ dự toán & QLT TNCN & TTHT NNT   38917431    
  Phạm Anh Tài Đội trưởng Đội thuế LP  Đông Hưng Thuận Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp,   37157497
38837830
37151792
38833819
35376435
   
  Nguyễn Thị Bích Phượng Đội trưởng Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân , An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành   38919296
37165094
37195680
37170195
37171442
37170193
   
13 Chi cục Thuế Quận Bình Tân
528 Kinh Dương Vương - P.An Lạc A - Q.Bình Tân
  Trần Quang Phúc Chi Cục Trưởng   38765492    
  Nguyễn Kim Quới Phó Chi Cục trưởng   37524941    
  Trần Thị Thu Hà Phó Chi Cục trưởng   37526852    
  Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Chi Cục trưởng   38776149    
  Huỳnh Hồ Vũ Đội trưởng Đội Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế   37526842    
  Trương Thị Thanh Thúy Đội trưởng Đội  TH-NV-DT và QLT TNCN   38776151    
  Trần Khánh Chư Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra nội bộ   38776165    
  Trương Công Chiến Đội trưởng Đội QLN & CCNT   37526843    
  Nguyễn Thị Kim Hạnh Đội trưởng Đội KK KTT & TH   38761594
38750249
   
  Huỳnh Công Danh Đội trưởng Đội HC-NS-TV-AC   37526843    
  Đoàn Kim Hải Đội trưởng Đội QLT LPTB & TK   38760282    
  Đinh Thị Thanh Hương Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   38750448    
  Lại Hoàng Nóc Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   37524943    
  Trần Hùng Phương Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   37524943    
  Nguyễn Hữu Huy Khanh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4   38776550    
  Phùng Bá Nghìn Phó Đội trưởng Đội thuế P.An Lạc, An Lạc A   38776165    
  Nguyễn Ngọc Thanh Đội trưởng Đội thuế  LP Bình Hưng Hoà, Bình Hưng Hoà A, Bình Hưng Hoà B   38776166    
  Nguyễn Phát Xương Đội trưởng Đội thuế LP Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B   38776550    
  Trần Thanh Phương Đội trưởng Đội thuế  LP Tân Tạo, Tân Tạo A   38776166    
14 Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
368 Bạch Đằng - P14 - Q.Bình Thạnh
  Đặng Khắc Phúc Chi Cục Trưởng   35102706    
  Nguyễn Thị Hiến Phó Chi Cục Trưởng        
  Võ Hoàng Hoa Phó Chi Cục Trưởng        
  Trần Minh Nhã Phó Chi Cục Trưởng   36028409    
  Nguyễn Hữu Đức Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   38030003    
  Trần Hoàng Huy Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   35510181    
  Nguyễn Đức Phong Phó Đội trưởng điều hành Đội Kiểm tra thuế số 2   38417629    
  Nguyễn Phước Lợi Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   35108119    
  Liên Minh Cường Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4   38412349    
  Đặng Văn Nghĩa Phó Đội trưởng điều hành Đội Kiểm tra thuế số 5   35102640    
  Nguyễn Đức Hồng Đội trưởng Đội trước bạ & Thu Khác   35513572    
  Ngô Thành Đức Đội trưởng Đội NVDT-TTHT-TNCN   35108118    
  Nguyễn Duy Tân Đội trưởng Đội QLN-CCN   35180038    
  Lê Thị Nhung Đội trưởng Đội KK-KTT & TH   38434314    
  Phan Thị Thanh Hương Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV   35109937   38412370
  Phan Thế Ánh Đội trưởng Đội QLAC   38031795    
  Văn Thị Mỹ Hương Đội trưởng Đội thuế Liên phường
1,2,3, 5,6,7,11,12,13,14, Chợ Bà Chiểu
  38434313    
  Nguyễn Thị Tiến Nam Phó Đội trưởng Đội thuế Liên phường 15,17, 19,21,22,24,25,26,27,28, Chợ Thanh Đa, Chợ Thị Nghè   35180039    
    Bộ phận một cửa tuyên truyền hỗ trợ   35510304    
15 Chi cục thuế Quận Gò Vấp
312 Nguyễn Văn Nghi - Phường 7- Quận Gò Vấp
  Trương Văn Ba Chi Cục Trưởng   38944676    
  Lê Bích Thảo Phó Chi cục Trưởng   39897072    
  Nguyễn Mạnh Trung Phó Chi cục Trưởng   36016873    
  Lê Trí Dũng Phó Chi cục Trưởng   39891713    
  Nguyễn Thị An Lộc  Đội trưởng - Đội Trước bạ và thu khác   39891389    
  Phạm Trung Hải Đội trưởng - Đội Tuyên truyền hỗ trợ   39894436    
  Trần Thị Hiền Đội trưởng Đội HC-NS-TV   39898434    
  Bùi Văn Kỳ Đội trưởng - Đội Tổng hợp Nghiệp vụ -Dự toán - Quản lý thuế TNCN   22167314    
  Nguyễn Anh Tuấn Đội trưởng - Đội KK-KTT& TH   38944677    
  Nguyễn Chí Bạc Đội trưởng - Đội Kiểm tra thuế số 1   39894434   39897406
  Cao Thị Diệu Huyền Phó Đội trưởng - Đội Kiểm tra thuế số 3   39896435   39897409
  Bùi Chí Hiếu Đội trưởng - Đội Kiểm tra thuế số 2   38944963
38941901
  39897405
  Nguyễn Thị Hữu Ái Đội trưởng - Đội Kiểm tra thuế số 4   36016874    
  Phạm Thúy Hồng Đội trưởng - Đội Kiểm tra thuế số 5   39897364    
  Lê Văn Minh Đội trưởng - Đội Kiểm tra thuế số 6   22.167.313    
  Phan Thanh Hà Đội trưởng - Đội Kiểm tra Nội bộ   39894435   39897408
  Nguyễn Văn Đông Đội trưởng - Đội thuế Liên phường 1,3,4,5,7,10, Chợ Gò Vấp, Tân Sơn Nhất   39856671    
  Trần Minh Học Phó Đội trưởng - Đội thuế Liên phường 6,13,15,16,17, Chợ Xóm Mới, An Nhơn   38951289    
  Nguyễn Minh Thư Đội trưởng - Đội thuế Liên Phường 8,9,10,11,12,14, Chợ Hạnh Thông Tây   39966937    
  Trần Thị Xuân Hậu Đội trưởng - Đội Quản lý ấn chỉ   38944963    
  Nguyễn Quang Vĩnh Đội trưởng Đội QLN-CCN   39897365    
16 Chi cục thuế quận Phú Nhuận
145/5 Nguyễn Văn Trỗi - P11-Quận Phú Nhuận
  Nguyễn Văn Vinh Chi Cục Trưởng   38475891-38475890    
  Lê Công Minh  Phó Chi Cục Trưởng    38451353    
  Phạm Tuấn Anh Phó Chi Cục Trưởng    38446157    
  Lê Thị Thu Hà  Phó Chi Cục Trưởng    38475892    
  Huỳnh Thị Thanh Thúy Đội trưởng Đội HC-NS-QT-TV-AC   38445658   39972743
  Mai Trung Sơn Đội trưởng  Đội Kiểm tra Nội bộ   38442182    
  Đường dây nóng ( Mai Trung Sơn)        
  Nguyễn Thanh Bình Đội trưởng  Đội Kiểm tra thuế 1   38451394    
  Phạm Nam Hà Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2   39974355   38446155
  Trần Thanh Liêm  Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3   39971162   38446149
  Lê Phú Duy Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4   38463083   38446129
  Trần Quang Anh  Đội trưởng Đội thuế Liên Phường - Chợ  38463082    
  Lê Hoàng Phong Đội trưởng Đội QLN-CCNT   38451341    
  Huỳnh Trọng Tín  Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   38454199
38445626
   
  Lê Trịnh Giang Đông Đội trưởng Đội Tổng hợp - NVDT - TTHT   39971163
38475071
38454985
   
  Nguyễn Cao Thắng  Đội trưởng Đội quản lý thuế TNCN  38445112    
  Nguyễn Bảo Huy  Đội trưởng Đội Trước bạ & thu khác   39974329    
17 Chi cục thuế Quận Tân Bình
450 Trường Chinh - P13 - Q.Tân Bình
Số tổng đài: 38102090
  Trần Quang Sanh Chi Cục Trưởng   38102096    
  Lê Hữu Luyện Phó Chi Cục trưởng 121 22475444    
  Phạm Quang Liêm Phó Chi Cục trưởng 127 38102097    
  Lê Quốc Hùng Phó Chi Cục trưởng 111 38102094    
    Đội Tuyên truyền hỗ trợ 106 38109989    
  Đinh Viết Đức Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ 116 38125197    
  Trương Nhựt Hồng Đội trưởng Đội HCNSTV 102 38495832   38120100
  Nguyễn Thị Như Yến Đội trưởng Đội THNVDT và QLT TNCN 119 38425197    
  Nguyễn Đức Lưu Đội trưởng Đội KK-KTT và TH 114-117 38102092    
  Huỳnh Văn Đáng Đội trưởng Đội QLN và CCNT 112 22183838    
  Mai Đình Luân Phó Đội trưởng Đội Quản lý ấn chỉ 104 62799745    
  Huỳnh Văn Hưng Phó Đội trưởng Đội trước bạ và thu khác 107 38121936    
  Vũ Minh Đán Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 129 38125198    
  Đặng Thị Bình An Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2 124 38125196    
  Lê Thị Ngọc Tuyền Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3 132 38425205    
  Phạm Văn Luận Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4 128 38425191    
  Tạ Quang Hồng Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 5 126 38102093    
  Nguyễn Thị Bảy Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 6 113 38126816    
  Nguyễn Văn Cương Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 7 122 38102098    
  Phan Đình Thụ Đội trưởng Đội thuế LP 1, 2, 3, 5, 6, 7 & Chợ Phạm Văn Hai        
  Đỗ Tiến Bình Đội trưởng Đội thuế LP 4, 9, 10, 11        
  Nguyễn Thị Tám Đội trưởng Đội thuế LP 8, 15 & Chợ Tân Bình        
  Trần Trọng Hiếu Đội trưởng Đội thuế LP 12, 13, 14,
Chợ Bàu Cát, Chợ Hoàng Hoa Thám
       
18 Chi cục thuế Quận Tân Phú
945 Âu Cơ - P.Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú
  Võ Thanh Tùng Chi Cục Trưởng   38127721    
  Nguyễn Văn Nam Phó Chi Cục trưởng   38127718    
  Huỳnh Công khâm Phó Chi Cục trưởng   38127715    
  Võ Thị Thu Hà Phó Chi Cục trưởng   38498088    
  Nguyễn Văn Đông Đội trưởng Đội HC-NS-TV   38122141    
  Đoàn Thị Băng Tâm Đội trưởng Đội QLAC   38122149   38122141
  Lê Anh Ngọc Đội trưởng Đội Nghiệp vụ dự toán -QL TNCN - Tuyên truyền hỗ trợ   38127716
38124031
  38127716
  Phạm Thị Anh Thơ Đội trưởng Đội Trước bạ & thu Khác   38124030    
  Nguyễn Xuân Phong Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   38127717    
  Lê Phú Hữu Đội trưởng Đội QLN-CCN   38126718    
  Nguyễn Văn Dũng Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   38127720
38106895
  38127720
  Đặng Thị Hồng Thanh Đội trưởng Đội Kiểm tra 1   38127719    
  Vũ Đình Phước Đội trưởng Đội Kiểm tra 2   38498113    
  Trần Thị Lệ Cẩm Đội trưởng Đội Kiểm tra 3   38497311    
  Ngô Văn Tính Đội trưởng Đội Kiểm tra 4   38425747    
  Phạm Ngọc Chi Đội trưởng Đội Kiểm tra 5   38106733    
  Phạm Minh Tiến Đội trưởng Đội kiểm tra 6   38498118    
  Nguyễn Thành Tâm  Đội trưởng thuế PL Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thạnh, Tân Sơn Nhì        
  Võ Quang Sơn Đội trưởng Đội thuế PL Phú Thọ Hòa,
Tân Thới Hòa, Hiệp Tân
       
  Phạm Thanh Cường Đội trưởng Đội thuế PL Phú Thạnh, Phú Trung, Hòa Thạnh        
19 Chi cục thuế Quận Thủ Đức
16 - Đường 6 -KP5 - P.Linh Chiểu - Q.Thủ Đức
  Nguyễn Văn Vĩnh Chi Cục Trưởng   38961591    
  Trương Văn Nghĩa Phó Chi cục Trưởng   37225302    
  Trần Thị  Hoàng Dung Phó Chi cục Trưởng   38966237    
    Phó Chi cục Trưởng   37225573    
  Lê Vũ Ninh Đội trưởng Kiểm tra Nội bộ   37200519    
  Nguyễn Thị Duy Đức Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1  
37220716
   
  Phạm Mai Thảo Khuyên Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2   38963771
37225301
   
  Đỗ Đình Trang Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3   37222899
37225695
   
  Phan Thanh Nguyện Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4   38978201    
  Nguyễn Thị Xuân Đội trưởng Đội Trước bạ & thu khác   38972494    
  Mai Thị Thu Hằng Đội trưởng Đội KK-KTT-TH   37225300    
  Đoàn Thanh Trang Đội trưởng Đội TTHT-TNCN   37228593    
  Hồ Văn Sang Đội trưởng Đội QLN-CCN   37220715    
  Hồ Quang Minh Đội trưởng Đội Nghiệp vụ - Dự toán   37220717    
  Lương Ngọc Long Phó Đội trưởng  HC-NS-TV-AC   38960488    
  Phạm Thanh Tùng Đội trưởng đội thuế Liên phường 1  
38966679
   
  Trần Công Thiện Đội trưởng đội thuế Liên phường 2   38960586    
20 Chi cục thuế Huyện Bình Chánh
Số 3, Đường số 4-Khu trung tâm hành chính Huyện, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh
  Phạm Ngọc Lộc Chi Cục Trưởng   37607986    
  Đoàn Công Quí  Phó Chi Cục trưởng   37608830    
    Phó Chi Cục trưởng   37608702    
  Nguyễn Văn Thật Phó Chi Cục Trưởng   37524435    
  Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Chi Cục trưởng   37523925    
  Kiều Công Tùng Đội trưởng Đội HC-NS-TV-AC   37524922
37523924
  37523924
  Hồ Phước Tuyền  Đội trưởng Đội Nghiệp vụ dự toán-Tuyên truyền hỗ trợ   37608174
37523872
   
  Lê Minh Tuấn Phó Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   37608824    
  Huỳnh Thị Thu Hòa Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   37523873    
  Lưu Huy Cường Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   37523921    
  Nguyễn Vũ Phan Anh Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   37607995    
  Thái Thị Kim Cúc Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   37524923    
  Lê Quốc An  Đội trưởng Đội Quản lý Nợ - Cưỡng
chế nợ thuế
  37523922    
  Phan Thành Của Đội trưởng Đội thuế LX 1    37608167    
  Vũ Hoàng Hiệp Đội trưởng Đội thuế LX 2   37523875    
  Phan Tấn Hùng Đội trưởng Đội thuế LX 3   37607520    
  Phan Văn Rất Đội trưởng Đội thuế Trước bạ và thu khác- Thuế TNCN   37523920    
21 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
77A - KP7 - TT Củ Chi - Huyện Củ Chi
  Võ Thanh Lộc Phó Chi Cục Trưởng phụ trách   37925568    
  Lê Minh Tân Phó Chi Cục Trưởng   37925570    
  Nguyễn Văn Toàn Phó Chi Cục Trưởng   38921410    
    Đội KK - KTT - TH   37906719    
  Nguyễn Thành Lợi Đội trưởng Đội TH-NV-DT-TTHT - QLT TNCN    37925097    
  Nguyễn Văn Phình Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   38921034   38921034
  Võ Ngọc Thuận Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   37906532    
  Võ Trí Dũng Phó đội trưởng phụ trách Đội HC-NS-TV-AC   37923978 - TV
38920417- TC
37909324- HC+AC
37925487- BV
   
  Nguyễn Trọng Lễ Đội trưởng Đội Trước bạ - Thu khác   37925096   37925096
  Nguyễn Văn Ơn Đội trưởng Đội QLN-CCN   37923980    
  Nguyễn Văn Đội Đội trưởng Đội thuế Liên Thị trấn Củ Chi, Xã Phước Vĩnh An, Chợ Củ Chi, Tân An Hội, Tân Thông Hội, Tân Phú Trung (LX 1)   36068916
36068917
37961402
37904556
   
  Đặng Thanh Bình Đội trưởng Đội thuế liên xã Phước Hiệp - Phước Thạnh - Thái Mỹ - Trung Lập Thượng - Trung Lập Hạ (LX 2)   38929163    
  Hồ Thị Phượng Đội trưởng Đội thuế liên xã Phú Hoà Đông - Trung An - Tân Thạnh Tây - Bình Mỹ - Tân Thạnh Đông - Hoà Phú (LX 3)   35840203
35845412
   
  Lương Văn Hòa Đội trưởng Đội thuế liên xã, An Nhơn Tây- An Phú - Phú Mỹ Hưng - Nhuận Đức,- Phạm Văn Cội (LX 4)   37946371    
22 Chi cục thuế Huyện Cần Giờ
Đường Đào Cử - TT Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ
  Hồ Minh Đức Chi Cục trưởng 22321446    
  Trương Văn Hiệp Phó Chi Cục Trưởng   37861582    
  Trần Ngọc Ẩn Phó Chi Cục Trưởng   37861069    
  Nguyễn Thanh Hiền Đội HC-NS-QT-TV-AC   38740742   38740587
    Ấn chỉ 37861072    
    Kế toán   38740742    
    Bảo vệ 37861071    
  Huỳnh Thị Niềm Đội trưởng Đội Nghiệp vụ - Dự toán    38740302
   
  Đỗ Hữu Lý Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   37861518
38740083
   
  Vũ Kim Tiến Đội trưởng Đội trước bạ & thu khác  
38740298
   
  Nguyễn Văn Binh Đội trưởng kiểm tra thuế   22400493    
  Nguyễn Thanh Hải Đội trưởng Đội thuế Liên xã 22400361
38740170
   
23 Chi cục Thuế huyện Hóc Môn
90 Bà Triệu - TT Hóc Môn - Huyện Hóc Môn
  Đào Văn Quý Chi Cục Trưởng   38913905    
  Trần Việt Thắng Phó Chi Cục Trưởng   37101294    
  Nguyễn Thế Mỹ Phó Chi Cục Trưởng   37107294    
  Nguyễn Ngọc Đính Đội trưởng Đội KK-KTT& TH   38913182    
  Nguyễn Hồng Phước Đội trưởng Đội TH NV DT - TT HT -
QLT TNCN
  62511497    
  Trần Thị Thu Hương Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1   37107295
37106363
   
  Nguyễn Thành Hưng Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 2   37106530    
  Huỳnh Cường Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 3   37107293    
  Phan Văn Hiếu Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   38913000    
  Trần Thị Hồng Hoa Đội trưởng Đội HC-NS--TV-AC   62511495
37101293
37106746
  62511495
  Trần Đình Bắc Đội trưởng Đội QLN-CCN   38910428    
  Lê Thị Thanh Nhàn Phó Đội trưởng Đội thuế Liên xã số 1   37101295    
  Ngô Văn Đuốc Đội trưởng Đội thuế Liên xã số 2   38915562    
  Phan Hồng Văn Đội trưởng Đội thuế Liên xã số 3   37184386    
  Phan Ngọc Bích Đội trưởng Đội Trước bạ và thu khác   37126003    
Bài viết liên quan: