Lỗi truy cập trang Thuế điện tử (ETAX)

 

Lỗi truy cập trang Thuế điện tử (ETAX)

Khi truy cập trang thuedientu.gdt.gov.vn bạn nhận được thông báo: Ứng dụng đã tìm thấy và thực hiện cập nhật một gói nâng cấp thành công. Quý khách vui lòng khởi động lại trình duyệt để phần mềm có hiệu lực. Tuy nhiên, bạn khởi động lại trình duyệt nhiều lần nhưng vẫn nhận được thông báo như vậy, đó là lỗi của hệ thống.

 

KHẮC PHỤC LỖI TRUY CẬP TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX)

Lưu ý: Ngoài cách khắc phục như hướng dẫn dưới đây, bạn có thể truy cập bằng internet Explore để kê khai và nộp thuế. Cách cài java bằng 1 click xem tại đây

Bạn khắc phục lỗi này như sau:

Bước 1Gỡ bỏ extension ESigner.Chrome.TCT đã cài trên trình duyệt Chrome  


Bước 2: Từ trình duyệt chrome chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Xóa dữ liệu duyệt web”

Bước 4: Thực hiện xóa dữ liệu duyệt web. Chọn mục Nâng cao sau xóa dữ liệu duyệt web theo các thao tác sau:

- Chọn thời gian “Từ trước đến nay”

- Tích chọn nội dung cần xóa: Lịch sử duyệt web, cookie và các dữ liệu trang web khác

- Chọn “Xóa dữ liệu

Bước 5: Gỡ phiên bản extension đang sử dụng. 

- Vào control panel => Programs and Features

- Chọn eSigner Java để uninstall

Bước 6: Tải và cài đặt lại phiên bản extension

-  NNT truy cập trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ trên trình duyệt Chrome, hệ thống hiển thị

-  NNT chọn “Doanh nghiệp”, chọn tiếp chức năng “Đăng ký”, hệ thống hiển thị màn hình hướng dẫn tải và cài đặt bộ cài extension.

- NNT thực hiện tải bộ cài và cài đặt trên máy trạm.

- Sau khi cài đặt xong NNT chọn nút “cài đặt” tại bước 2 để cài đặt google chrome extension.

- Chọn nút “Thêm vào chrome”

- Chọn nút “Thêm tiện ích” đề hoàn thành

- NNT khởi động lại trình duyệt chrome truy cập lại trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và  đăng nhập ứng dụng.

Bài viết liên quan: