Dịch vụ xin gia hạn visa, tạm trú cho người nước ngoài
I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ:
1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);
3. Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
4. Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;
5. Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài;
6. Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;
7. Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ).

II. THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ:
1. Thủ tục cấp mới:

1.1. 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A); Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B),có dán ảnh (kèm theo 02 ảnh cỡ 2x 3 cm);
1.2. Hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ tạm trú;
1.3. 01 bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) hồ sơ pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú, tùy trường hợp cụ thể nộp giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập VPĐD; Chi nhánh công ty (gồm giấy thông báo hoạt động); Giấy đăng ký mẫu dấu; 01 bản photo giấy phép lao động (mang bản chính để đối chiếu), đối với trường hợp phải có giấy phép lao động;
1.4. Các trường hợp thân nhân đi kèm phải nộp giấy tờ chứng minh quan hệ như: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình….;
2. Thủ tục cấp đổi: Thủ tục lập như cấp mới và kèm theo thẻ tạm trú cũ, Thời gian trả kết quả là 05 ngày làm việc.

3. Trường hợp bị mất thẻ tạm trú:

Khi mất thẻ tạm trú phải báo ngay cơ quan cấp thẻ. Trường hợp cấp lại do bị mất, thủ tục như cấp mới và nộp kèm 01 đơn cớ mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh, thời hạn của thẻ bằng thời hạn thẻ cũ và phải trên 1 năm (chỉ cấp lại thẻ đối với trường hợp còn thời hạn trên 1 năm). Thời gian trả kết quả là 14 ngày làm việc.

 
III. THỜI HẠN THẺ TẠM TRÚ, LỆ PHÍ CẤP THẺ TẠM TRÚ:

1. Thời hạn thẻ tạm trú:
1.1. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm;
1.2. Thời hạn của thẻ tạm trú ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn của hộ chiếu;
1.3. Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu thời hạn còn dưới 1 năm.
2./ Lệ phí: Thời hạn 1 năm: 80USD, từ trên 1 năm đến 2 năm: 100 USD; từ 2 năm đến 3 năm: 120 USD(nộp phí bằng Việt Nam đồng).
IV. THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp cấp do mất thẻ).

V. SỬ DỤNG THẺ TẠM TRÚ:

1. Người mang thẻ tạm trú phải thực hiện đúng các nội dung những điều cần lưu ý (ghi rõ trên thẻ tạm trú), khai báo tạm trú đầy đủ;
2. Cơ quan, tổ chức bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú phải có trách nhiệm:
2.1. Quản lý hoạt động của người được cấp thẻ theo đúng nội dung, mục đích đã đăng ký trong thời gian bảo lãnh;
2.2. Trả lại thẻ tạm trú cho cơ quan cấp thẻ khi người được cấp thẻ chấm dứt công việc, về nước hoặc thay đổi nhân sự … ;
2.3. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp thẻ biết khi người được cấp thẻ thay đổi nơi tạm trú.

VI. MỘT SỐ CHÚ Ý:
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử người đại diện đi nộp hồ sơ thì phải có giấy giới thiệu, người nộp xuất trình bản chính CMND và kèm 01 bản photo.
2./ Cách ghi mẫu N7A, N7B:
* Mẫu N7A:

(Mục) Tên cơ quan tổ chứcGhi rõ tên theo giấy phép;
(Mục) Trụ sở tạiGhi rõ số nhà, đường, phường, quận;
(Mục) Điện thoạiSố điện thoại của cơ quan, tổ chức bảo lãnh;
(Mục) SốSố công văn do cơ quan tổ chức bảo lãnh phát hành, số này kèm theo mục (kèm theo công văn số …… ngày…/…./…của….)(2) trên tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);
*Mẫu N7B: (Mục 11) ngày nhập cảnhGhi ngày nhập cảnh gần nhất .

Đóng dấu treo và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan bảo lãnh trên tờ khai N7B theo hướng dẫn.
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC ( VISA ), GIA HẠN TẠM TRÚ .


Dành cho người nước ngoài (NNN), người Việt Nam định cư ở nước ngoài  (Việt kiều) đang đầu tư, kinh doanh, làm việc, công tác, học tập, du lịch, thăm thân... tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
I. THỦ TỤC :
         1./ 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu N5) do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh phát hành (có xác nhận của cơ quan, tổ chức bảo lãnh, trường hợp thăm thân nhân có xác nhận của Công an phường, xã nơi tạm trú);
         2./ Bản chính hộ chiếu, thị thực (visa);
3./ 01 bản sao y hoặc 01 bản photo (có bản chính để đối chiếu ) các loại giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị,  giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).
II.THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
*Ghi chú :
-Trường hợp NNN, VK tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở địa phương khác, có nhu cầu cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú  thì Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh  thuộc Công an tỉnh, thành phố nơi  người đó làm việc tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền;
- Thời hạn giá trị của thị thực ( visa ) ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn  của hộ chiếu.

Bài viết liên quan: