BẢN CAM KẾT CHƯA IN PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     ------o0o-------

 

BẢN CAM KẾT CHƯA IN PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 

Kính gửi:        Chi Cục thuế Quận  9

 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Mả số thuế: 0311812011

Địa chỉ kinh doanh: K13 Khu Villa Park, Đường Bưng Ông Thoàn, P Phú Hữu, Q9, TP HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế số: 0311 812 011 Do Phòng đăng Ký Kinh Doanh Thành Phố Hồ Chí Minh  Cấp ngày: 30/05/2012  

Ngành nghề kinh doanh: Điều hành tua du lịch, Đại lý du lịch,

 

Người đại diện pháp luật : TẠ THỊ TÂM ĐAN

Sinh ngày: 16/05/1970        Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 0 2 2 0 9 1 2 9 1   Cấp ngày 09/03/2005 ;  CA TP Hồ Chí Minh

Thường trú tại: 109 Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 109 Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

 

Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục chuyển trụ sở chính của đơn vị từ quận 9 về Quận 3 thành Phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chúng tôi xin cam kết từ thời điểm thành lập công ty TNHH Con Đường Việt Nam, Mã số thuế: 0311812011 tới nay do chưa đi vào hoạt động nên đơn vị tôi chưa in, phát hành và sử dụng bất kỳ loại hóa đơn nào.

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản cam kết này./.

 

 

                                                                         Quận 9, ngày 03  tháng 01  năm 2013

  Đại Diện Pháp Luật kiêm Giám đốc

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Tạ Thị Tâm Đan

Bài viết liên quan: