Tra cứu thông tin người nộp Thuế

Xem danh sách Người nộp thuế ngừng hoạt động:
Mã số thuế
Tên tổ chức cá nhân nộp thuế
Địa chỉ trụ sở kinh doanh
Số chứng minh thư người đại diện
 
 Lưu ý: Sử dụng font Unicode (TCVN:6909:2001 dạng dựng sẵn) để nhập tiếng Việt có dấu.