NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ BIỂU MẪU CHI TIẾT

 

Một số lưu ý chung khi đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký và mã hóa ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn cách đặt tên doanh nghiệp

Danh mục ngành nghề có vốn pháp định

Một số ngành nghề có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký doanh nghiệp

Một số quy hoạch của UBND TP liên quan đến địa chỉ và ngành nghề đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn thể thức sao y văn bản

Hướng dẫn đăng ký mẫu dấu

Những điều cần biết sau khi đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh

Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin

Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN

 

Công ty TNHH một thành viên


Đăng ký thành lập mới công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Đăng ký thành lập mới công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin

Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN

Công ty TNHH hai thành viên


Đăng ký hoạt động công ty TNHH hai thành viên

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên

Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin

Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN

Công ty Cổ phần


Đăng ký thành lập mới công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động, chấm dứt hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin

Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy CNĐKDN

Công ty Hợp danh

Lưu ý về đăng ký kinh doanh

Bài viết liên quan: