Dịch vụ tư vấn quản lý, gỡ rối sổ sách, hoàn thiện sổ sách kế toán

 Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí. Hiểu được điều đó và để giúp doanh nghiệp yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình Công ty Cổ Phần Giải Pháp Ánh Sáng Bạc đã được thành lập để cung cấp dịch vụ về kế toán thuế cho doanh nghiệp

Ni dung dch v kế toán chúng tôi cung cp 

Tư vấn về chính sách thuế: 

+               · Đăng ký mã số thuế - kê khai thuế - nộp thuế - hoàn thuế - quyết toán thuế - miễn giảm thuế - hóa đơn – chứng từ - khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

+               · Những sai sót thường gặp cần tránh

+               · Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu 

+               · Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế (khoảng 12 mẫu)

+               · Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán

Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng 

+               · Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

+               · Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TPHCM)

Tư vấn thực hiện dịch vụ - Làm sổ sách kế toán và quyết toán thuế 

+               · Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán

+               · Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ

+               · Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

+               · Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)

+               · Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ làm sổ sách kế toán - báo cáo tài chính và quyết toán thuế: 

Hệ thống sổ sách kế toán  là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp.  Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo  kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty kế toán dịch vụ có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán

Công việc làm sổ sách kế toán 

Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán BAS

Sổ nhật ký chung,  số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...

Công việc quyết toán thuế 

mình Công ty Cổ Phần Giải Pháp Ánh Sáng Bạc lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:

 Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).

Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).

Các mẫu biểu miễn giảm thuế (Nếu có)

 

Tư vấn xây dựng các mô hình kế toán, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán

Cho thuê Kế toán trưởng

Tư vấn các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành

Hoàn thuế - Tư vấn các thủ tục về hoàn thuế

Tư vấn các qui định về hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Rà soát – dọn dẹp sổ sách kế toán

 

Văn Cảnh Bình

Email: vcb.acc@gmail.com;

Yahoo ID  canhbinhtye@yahoo.com

skype: vancanhbinh

Call:   08 3602 8147  ~ 0933 95 00 96   -    0919 248 918

website  : www.luatkinhdoanh.com

………………………………………………………………………

Silver Light Solution Corporation

address: 491/55 Nguyen Dinh Chieu st, Ward 2, Dist 3, HCM city

………………………………………………………………………

Văn Phòng Luật Sư Gia Pháp ~ Gia Phap Lawfirm

address: 54 Ngo Quyen st, Ward 7, Dist 5, HCN city

 

Tư vấn kế toán hoàn thiện sổ sách lập báo cáo tài chính năm

1

Dịch vụ kê khai sổ sách hàng tháng

-          Hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra ps tháng

-          Biên lai nộp thuế

-          Báo cáo thuế GTGT

-          Chứng từ thanh toán

-          Sổ phụ ngân hàng

-          Bảng lương, Bảng đăng ký BHXH

-          …..

BG sau

500-1000

Hàng tháng

2

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách

Làm lại sổ sách

-          Hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra ps tháng

-          Biên lai nộp thuế

-          Báo cáo thuế GTGT

-          Chứng từ thanh toán

-          Sổ phụ ngân hàng

-          Bảng lương, Bảng đăng ký BHXH

-           

BG sau

Tùy PS

3

Lập báo cáo tài chính năm

-          số liệu kế toán phát sinh năm

-          Chứng từ phát sinh trong năm

-          Biên lai nộp thuế

 

 

 

500-1000

Năm, theo nhu cầu

4

Dịch vụ báo cáo thuế, sổ sách hàng tháng, quý, năm

-          Hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra ps trong năm

-          Biên lai nộp thuế

-          Báo cáo thuế GTGT

-          Chứng từ thanh toán

-          Sổ phụ ngân hàng

-          Bảng lương, Bảng đăng ký BHXH

-           

1000-3000 tháng

Theo tháng, quý năm

5

Kê khai trọn gói kế toán, quyết toán, BCTC năm trường hợp làm lại sổ sách cả năm cho DN

-          Hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra ps trong năm

-          Biên lai nộp thuế

-          Báo cáo thuế GTGT

-          Chứng từ thanh toán

-          Sổ phụ ngân hàng

-          Bảng lương, Bảng đăng ký BHXH

-           

Báo giá sau

500-1000 /tháng

Năm, theo nhu cầu

Các dịch vụ liên quan